Home > Công trình tiêu biểu > Lễ khánh thành nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba

Lễ khánh thành nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba

Quảng cáo Kỳ Sơn thi công hoàn thiện các hạng mục quảng cáo phục vụ cho Lễ khánh thành nhà kỹ thuật nghiệp vụ cao Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba


13092019_506998412819014_2826628099955909026_n

13094227_506998782818977_8563396498642636978_n 13087870_506998672818988_1893199442570836617_n 13087474_506997959485726_446659575435430749_n 13076991_506998652818990_5532159658786640487_n 13062091_506998772818978_7440616384911808743_n 13055377_506998432819012_3385529157324178863_n 13051697_506997972819058_1247935745119281715_n 13043653_506998379485684_3461273174075723291_n 13015397_506998489485673_5107692765437198497_n

 

 

Bình luận của bạn