Home > Sản phẩm & dịch vụ > Chữ Mica, Inox, Alu, Led Color > Thiết kế, thi công chữ nổi, đèn led cho Nhà hàng Ngọc Toàn

Thiết kế, thi công chữ nổi, đèn led cho Nhà hàng Ngọc Toàn

Chèn nội dung vào bài viết bằng cách copy và paste vào đây.

Các thuộc tính nhữ chọn font chữ, size, màu sắc… chỉ cần nhấn bôi đen chọn dòng chữ hoặc đoạn văn và chọn vào thuộc tính.

Ví dụ: Công ty Quảng cáo Kỳ Sơn. Dòng Cty sẽ được chọn ĐẬM và màu ĐỎ, chỉ việc bôi đen dòng chữ và nhấn vào

chữ icon B và icon A có mũi tên xổ xuống và chọn màu đỏ.

 

Bình luận của bạn