Home > DỊCH VỤ > Sự kiện tiệc cưới 1.500 khách tại Quảng Bình

Sự kiện tiệc cưới 1.500 khách tại Quảng Bình

 

Sự kiện tiệc cưới 1.500 khách tại Quảng Bình
Đơn vị thực hiện: Kỳ Sơn Event
* Hạng mục thi công:
– Led màn hình khổ lớn
– Nhà bạt không gian khổ lớn
– Các thiết bị sự kiện…
– Nghệ sĩ biểu diễn

Bình luận của bạn