Home > Tin tức > Lễ Kỷ Niệm 57 Năm Xây Dựng Và Phát Triển – 10 Năm Thành Lập Trường Đại Học Quảng Bình

Lễ Kỷ Niệm 57 Năm Xây Dựng Và Phát Triển – 10 Năm Thành Lập Trường Đại Học Quảng Bình

Sáng ngày 24/10/2016 Trường Đại học Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm xây dựng và phát triển – 10 năm thành lập trường.

Bình luận của bạn